Muzyka narzędziem zmiany!

Dzisiaj o tym, jak ważnym elementem życia dzieci, dorosłych i placówki są zajęcia muzyczne w ramach projektu Dream Up.

Dzięki budowaniu zaufania, słuchaniu siebie nawzajem i uważności spotkania muzyczne nabierają niezwykłej wartości. Muzyka staje się narzędziem do wprowadzania zmian w wielu obszarach życia.

Posłuchaj co o zajęciach muzycznych Dream Up mówi edukator Adam Świtała.

Dream UP - 2021

realizacja: estinet.pl