Jak nauka muzyki wpływa na dzieci?

Prowadząc długofalowy projekt jakim jest Dream Up, w jednym miejscu możemy zaobserwować rzeczy, które umykają, kiedy zajęcia muzyczne odbywają się okazjonalnie. Stwierdziliśmy, że jest to doskonała okazja, aby spróbować zbadać, jak faktycznie uczenie się muzyki wpływa na młodych ludzi i ich otoczenia. Badanie, zostanie przeprowadzone przez prowadzących zajęcia muzyczne oraz ekspertów Polskiej Akademii Nauk, a wezmą w nim udział zarówno prowadzący, jak i cała kadra placówki Ognisko Grochów przy ul. Rębkowskiej.

Mamy dwa główne obszary zainteresowań. Po pierwsze jak działania muzyczne wpływają na to, co dzieje się między dzieciakami oraz jaka jest rola nauczyciela muzyki w życiu placówki.

Drugi to tak zwane uczestnictwo w kulturze, czyli to jak prowadzone przez nas zajęcia przekładają się na działania dzieci poza placówką.

Badań na temat tego czym się zajmujemy brakuje. Są one trudne do przeprowadzenia. Większość projektów edukacyjnych prowadzonych przez zewnętrzne fundacje ma charakter eventowy. Projekt Dream Up daje nam możliwość dłuższej pracy, rozwijania jej metod i zbadania ich skuteczności.

Dream UP - 2021

realizacja: estinet.pl